Vragen of opmerkingen? WE ARE ALL EARS | info@yellow-rebel.nl.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website en e-mails van Yellow Rebel en de daarop te vinden inhoud, informatie en werken. 


Yellow-rebel.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen. Van alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en werken op deze website is Yellow Rebel de rechthebbende. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze werken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.


Met behulp van deze website ben je in staat naar andere websites door te klikken die niet door Yellow-rebel.nl  worden beheerd. Yellow-rebel.nl heeft geen zeggenschap over de aard, inhoud en bruikbaarheid van deze sites. Het opnemen van deze sites en de inhoud ervan, is niet vanzelfsprekend een aanbeveling of instemming vanuit ons.


Yellow-rebel.nl is niet aansprakelijk voor schrijffouten, de juistheid van genoemde prijzen en kenmerken van de via Yellow-rebel.nl aangeboden producten en diensten of andere inhoud en informatie op de website Yellow-rebel.nl. Yellow-rebel.nl is niet aansprakelijk voor het niet-werken van de bestelmodule of anderszins voor geplaatste bestellingen, de prijs, overeenkomst en voorwaarden bij deze bestellingen. 


Alle energie is erin gestoken om deze website optimaal te laten functioneren. Echter, Yellow-rebel.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor een tijdelijke onbereikbaarheid van de website ten gevolge van technische problemen buiten onze macht.


Mocht op onze website onrechtmatige inhoud aangetroffen worden, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen.